ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της 11-12-2017 , αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:      Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99
                                 Β.  Τα άρθρα 15-20 και 22-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
                                 Γ.  Την από 11-12-2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

 Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ  05  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018  και ώρα 17:00 μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
  • ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017.
  • ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ΔΕΥΤΕΡΑ  05  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 , στον αυτό χώρο και ώρα 18:00 μ.μ., με τα ίδια  θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα  από τον αριθμό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

SHARE