Αρχική Επικαιρότητα Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΑΣΔΥΜ 10 Οκτωβρίου 2016

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΑΣΔΥΜ 10 Οκτωβρίου 2016

944
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΑΣΔΥΜ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας απευθύνουμε την παρακάτω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:    Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 

Β.  Τα άρθρα 15-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

                              Γ.  Την από 25-8-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 17.00μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • ΕΚΛΟΓΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Γ.Σ.
  • ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1-1-2016 έως 30-9-2016
  • ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  • ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ
  • ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  • ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
  • και Β) ΤΡΙΩΝ (3) ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ίδια ημέρα, ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, στον αυτό χώρο και ώρα 18.00μ.μ., με τα ίδια  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα  από τον αριθμό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).

Με αθλητικούς χαιρετισμούς