Αρχική Οργάνωση Σωματεία Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

39
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκούντας Ιωάννης

Διεύθυνση: Π. Χαρίση 37

ΚΟΖΑΝΗ

τκ 50131

e-mail: bapromitheas.koz@yahoo.com

Φαξ:

Τηλέφωνο: